CANAAN GROUP

___ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ___

MÁY LÀM BÁNH TAKOYAKI 1 CHẢO GANG

MÁY LÀM BÁNH TAKOYAKI 2 CHẢO GANG

MÁY LÀM BÁNH TAKOYAKI 3 CHẢO GANG

MÁY LÀM BÁNH TAKOYAKI – SỬ DỤNG GAS

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT